Doelstellingen

'Gewoon Klassiek' wil een breed publiek in aanraking brengen en actief bezig laten zijn met klassieke muziek op een verrassende, aansprekende manier. Daarbij richt zij zich ook op de jeugd om hun muzikale kennis en interesses verder te ontwikkelen. Door diverse doelgroepen in de samenleving te laten deelnemen aan muzikale activiteiten wil de stichting op duurzame wijze de onderlinge sociale cohesie bevorderen. Zij doet dit alles in het algemeen belang en zonder winstoogmerk. De stichting streeft haar doelen na door klassieke muziek op een vernieuwende, laagdrempelige en voor een breed publiek toegankelijke wijze uit te voeren. Door middel van educatieve projecten wil zij het begrip en de waardering van klassieke muziek blijvend vergroten.